Veelgestelde Vragen

Om het antwoord op de betreffende vraag te zien klikt u op het plusje voor de vraag. Heeft u een andere vraag of wordt uw vraag niet volledig beantwoord? Maak dan gebruik van onze contactpagina en stel uw vraag.

Ik wil mijn kind graag aanmelden. Hoe kan ik dit het beste doen?

U kunt via de website onder het kopje “inschrijfformulier” het formulier invullen en dit digitaal versturen aan ons.

Mag ik eerst een kijkje komen nemen?

Uiteraard mag u een kijkje bij ons komen nemen! Wij vragen u hiervoor wel om telefonisch een afspraak te maken.

Mijn kind komt een dag niet naar de opvang bijvoorbeeld wegens vakantie. Kan ik deze dag ruilen?

Vanaf Januari 2019 zal het niet meer mogelijk zijn om dagen te ruilen.

Mijn kind komt een dag niet naar de opvang. Brengen jullie deze dag in rekening?

Ja, alle dagen die in het contract staan worden in rekening gebracht ook al komt uw kind niet.

Mijn kind is ziek kan ik deze dag ruilen?

Nee, bij ziekte is het niet mogelijk om deze dag te ruilen.

Kan ik mijn kind ook tussendoor een dag extra brengen?

Ja, dat kan in overleg mits er plek is op de gewenste opvangdag.

Kan ik ook kinderopvang per uur afnemen?

Nee. In de kinderopvang wordt de uurprijs slechts gebruikt als rekenterm. Dit schept nog al eens verwarring.

Wilt u weten waarom u minimaal een blok aan uren afneemt?

We kunnen ons voorstellen dat de gebruikte term uurprijs suggereert dat u kinderopvang per uur kunt afnemen, terwijl dat niet zo is. We zijn graag transparant in de reden waarom dat zo is. De kwaliteit in de kinderopvang in Nederland is – terecht – aan forse kwaliteitseisen gebonden. Buiten die wettelijke eisen is het ook de doelstelling van Kinderopvang Handj in Handj om uw kind de beste zorg en ontwikkelingskansen te bieden. Deze kwaliteit is direct gekoppeld aan de wijze en stabiliteit van inzet van de pedagogisch medewerkers en het volgen van bijvoorbeeld de leidster-kind ratio (het aantal kinderen dat we per pedagogisch medewerker opvangen). 

De inzet van medewerkers gebeurt op basis van het eerste kind dat gebracht wordt tot en met het laatste kind dat gehaald wordt. Dus ook al brengt u uw kind pas om 8.00 uur en haalt u hem of haar om 17.00 uur op, onze medewerkers staan tot en met het laatste kind stabiel ingeroosterd. Dus ook als uw kind een keer als laatste aanwezig is. De kostprijs van kinderopvang is dus bij een stabiele pedagogisch verantwoorde inroostering alleen in blokken aan te bieden.

We doen dit dus nadrukkelijk niet omdat we u willen laten betalen voor uren die u niet nodig heeft. We proberen zoveel mogelijk op wel pedagogisch haalbare manieren ons aanbod zo op maat mogelijk en iets flexibeler te maken, zodat het binnen de kaders van uitstekende zorg en ontwikkeling voor uw kind toch aan uw persoonlijke gezinswensen tegemoet komt. 

Mijn kind (groep 1t/m4) komt op vrijdagmiddag naar de BSO. Moet ik een lunchpakket meegeven?

Nee dat is niet nodig. De kinderen die om 12.00u de school uit hebben krijgen de lunch bij ons.

Wanneer is kinderopvang Handj in Handj gesloten?

Wij verwijzen u naar het kopje algemeen op onze site waar alle sluitingsdagen opstaan.